Pages tagged phonetics:

Pronunciation animations - Cambridge University Press English Language Teaching
http://www.cambridge.org/elt/resources/skills/interactive/pron_animations/index.htm

english ingles language reading Cambridge pronunciation cambridge.org
Els sons del Català
http://www.ub.edu/sonscatala/
Els sons del Catala`
Pronunciació
Conjunt de recursos i materials que s’han elaborat per facilitar l’ensenyament de la fonètica catalana. De la UPC