Pages tagged litteratur:

Bokhylla
http://www.nb.no/bokhylla

Bøker i fulltekst på nett, kan lastes ned som pdf
Velkommen til Bokhylla.no. Vi kan tilby 29.000 bøker i fulltekst. 7440 av dem kan du laste ned som PDF. I løpet av året kommer vi opp mot 50.000 bøker - gratis på nett.
Nasjonalbibliotekets digitale bokhylle. De har mål av seg å komme opp i 50.000 bøker gratis tilgjengelig på nett. Flere kan lastes ned som pdf. Jeg fant flere relevante lærebøker!
Velkommen til Nasjonalbibliotekets nye tjeneste, Bokhylla.no. Det er en glede for oss å gjøre ti tusen bøker tilgjengelige på Internett i fulltekst. I løpet av de kommende to-tre årene regner vi med at vi kan tilby 50.000 bøker - gratis på nett.