Pages tagged iconoce:

Iconoce
http://www.iconoce.com/

azken orduko albisteak
Hemeroteka honetan gai desberdinen inguruko artikuluak dituzu, egunen arabera sailkatuak
informazio pertsonalizatua bilatzeko
Albisteen eguneroko bilatzaile bat da
Berriak modu pertsonalizatu batean helarazten dizkizun web orria
Iconocerekin munduko hainbat medioen albisteak irakurri ahal dituzu online. Esan dezakegu bilatzaile “azkarra” dela, interneteko medio guztiak erabiltzen dituena zuk nahi dituzun albisteak eskuragarri izateko
Iconoce, zure neurriko informazioa aurkitzeko datu base bat da, herraminta indartsu bat da, bilatzaile inteligente bat da, non ehunka argitalpen digitaleko milaka artikuluren testuak biltzen ditu HTML formatuan kontsultatu ahal izateko.
Gracias a la tecnología iconoce, diariamente miles de noticias de cientos de fuentes de información de todo el mundo son leídas íntegramente. Posteriormente, estas noticias son categorizadas e indexadas en base de datos. Por último, un potente sistema de buscadores permite la rápida localización de la información y su presentación al usuario final a través de múltiples servicios. Además, iconoce rastrea cada 5 minutos la red para ofrecerle la información de máxima actualidad.
Informazioaren segimendua
Artikuluen jarraipenak egiteko