Pages tagged fon_tica:

Els sons del Català
http://www.ub.edu/sonscatala/

Els sons del Catala`
Pronunciació
Conjunt de recursos i materials que s’han elaborat per facilitar l’ensenyament de la fonètica catalana. De la UPC